NORSKE MODISTER OG HATTEDESIGNERE

Norwegian Milliners and Hat Designers

Kontaktinfo

 

Leder: Anne-Kathrine Amundsen
Kasserer: Rolf Odner
Nestleder: Mona strand
Styremedlem: Maya Torres
Styremedlem: Ellen Wang Thommessen
Varamedlem: Hillevi Huse

 

NMH, søknadsskjema om opptak

 

NMH tar imot forespørsler om utstillinger, foredrag og arrangementer. For hattebestillinger, kontakt gjeldende kunstner.